Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

2018-08-31Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

Dołączone pliki:


Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

2018-07-10Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

Dołączone pliki:


Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

2018-03-29Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

Dołączone pliki:


INFORMACJA

2018-02-27

Uprzejmie informujemy, że na terenie Gminy Pakosław działa 5 świetlic dla dzieci – w świetlicach wiejskich – które prowadzone są przez osoby z wykształceniem pedagogicznym, przy współudziale Rady Sołeckiej danej miejscowości.

1. Świetlica integracyjna w Białymkale czynna 1 raz w tygodniu
w piątek w godz. 17:00 – 19:00
2. Świetlica integracyjna w Golejewku czynna 1 raz w tygodniu
w czwartek w godz. 17:00 – 19:00
3. Świetlica integracyjna w Golejewie czynna 1 raz w tygodniu
w czwartek w godz. 16:00 – 18:00
4. Świetlica integracyjna w Osieku czynna 1 raz w tygodniu
we wtorek w godz. 15:30 – 17:30
5. Świetlica integracyjna w Sowach czynna 1 raz w tygodniu
we wtorek w godz. 16:00 – 18:00
6. Świetlica integracyjna w Kubeczkach - chwilowo nieczynna.

Zajęcia odbywają się w świetlicach, na boiskach, na placach zabaw, a także organizowane są grupowe wyjazdy dla wszystkich świetlic.

Chętnych zapraszamy.

Zachęcamy inne miejscowości – sołectwa do utworzenia i zorganizowania zajęć w swoich świetlicach.


INFORMACJA dla mieszkańców Gminy Pakosław.

2018-02-27

Uprzejmie informujemy, że od dnia 8 stycznia 2018r. będzie dostępna dla mieszkańców bezpłatna pomoc prawna. Punkt będzie czynny jeden raz w tygodniu w poniedziałki od godz. 12:00 do 16:00 w biurze nr 15 (biuro GOPS), wejście od strony parkingu od ul. 22 stycznia (budynek Urzędu Gminy).
Z bezpłatnej pomocy prawnej mogą korzystać zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255 z późn. zm):

1. Osoby do 26 roku życia.
2. Osoby korzystające z pomocy społecznej.
3. Seniorzy po 65 roku życia.
4. Rodziny wielodzietne posiadające kartę dużej rodziny.
5. Kombatanci i weterani.
6. Osoby zagrożone lub poszkodowane w wyniku katastrofy naturalnej, żywiołowej lub spowodowanych awarią techniczną.
Prosimy korzystać z bezpłatnych porad na miejscu.


DYŻURY SPECJALISTÓW

2018-02-27

PRAWNIK – Pani Izabela Sarnowska
Przyjmuje
we wtorki w pierwszym i trzecim tygodniu miesiąca
w biurze nr 14 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu
w godzinach 16:00 - 18:00
Bezpłatnie. Bez zapisów.
Korzystaj z porad na miejscu.

PSYCHOLOG – PANI HALINA BRANICKA ŚNIADECKA
Przyjmuje:
w środę w drugim tygodniu miesiąca w godz. 12:00 – 20:00
w środę w trzecim tygodniu miesiąca w godz. 13:00 – 20:00
w środę w czwartym tygodniu miesiąca w godz.08:00– 20:00

w biurze nr 15 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu.
Zapisy do Pani Psycholog w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu
tel. 65 5478612 w godzinach pracy 08:00 – 15:00.
Bezpłatnie
Przyjdź! Porozmawiaj! Poradź się! Rozwiąż swój problem!
Korzystaj z porad na miejscu.


Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

2017-12-27Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

Dołączone pliki:


Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

2017-09-28Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

Dołączone pliki:


Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

2017-08-23Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

Dołączone pliki:


INFORMATORY 500 +

2017-07-28

logo

Dołączone pliki:


INFORMUJEMY

2017-07-28

że od dnia 1 sierpnia 2017r.
można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu
składać wnioski (pełną dokumentację) na dożywianie dzieci
w szkole na rok szkolny 2017/2018.

Dożywianie rozpocznie się od 05 września 2017r.

Natomiast od 01 – 15 września 2017r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu będzie można
składać wnioski (pełną dokumentację) na stypendia szkolne
dla uczniów na rok szkolny 2017/2018.


Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych
na rok szkolny 2017/2018 mogą składać wnioski do 15 października 2017r.

Wnioski na stypendia można pobierać w GOPS od 31 sierpnia 2017r.


PRZYPOMNIENIE

2017-07-28

Przypomina się o konieczności dostarczenia zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki przez dzieci, które ukończyły szkołę gimnazjalną

w miesiącu rozpoczęcia roku szkolnego:
1. we wrześniu - do 15 września br.

Wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami przyznanych na te dzieci nastąpi po dostarczeniu zaświadczeń ze szkoły.


Uwaga !!! TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW !!!

2017-07-28

Informujemy, że od 1 sierpnia 2017 można składać wnioski na:
- świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+”
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- świadczenia rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze
na nowy okres zasiłkowy w wersji papierowej w siedzibie GOPS lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

czytaj całość publikacji "Uwaga !!! TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW !!!"


Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

2017-07-06Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

Dołączone pliki:


Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

2017-04-03Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

Dołączone pliki:


BEZPŁATNA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PAKOSŁAW

2017-03-28Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, że w ramach realizacji projektu pn. ,,RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego od miesiąca marca 2017r. czynna będzie bezpłatna wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego.
Wnioski o wypożyczenie sprzętu specjalistycznego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu, od poniedziałku od piątku w godz. od 8:00 do 15:00. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 65 547 86 12.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o wypożyczenie sprzętu specjalistycznego;
- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem wypożyczalni sprzętu specjalistycznego w Gminie Pakosław;
- kwestionariusz uczestnika projektu;
- zaświadczenie lekarskie zezwalające na używanie sprzętu specjalistycznego;
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające niesamodzielność;
- orzeczenie o niepełnosprawności.

Na stanie wypożyczalni znajdują się: łóżko rehabilitacyjne elektryczne, wózek toaletowy, balkonik/podpórka, balkonik do chodzenia, wózek inwalidzki, rotor rehabilitacyjny, materac przeciwodleżynowy, laski czworonóg rehabilitacyjny, kule łokciowe, kule pachowe, tablica do ćwiczeń manualnych, krzesło toaletowo-prysznicowe, trener dłoni.

Dołączone pliki:


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2017-03-06dot. zapytanie ofertowego nr GOPS.357.1.2.2017 z dnia 03 lutego 2017 r.

na zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu specjalistycznego na potrzeby wypożyczalni sprzętu specjalistycznego w Pakosławiu w ramach projektu pn. "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dołączone pliki:


Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU w zadaniu Nr 6 "Szkoła dla rodziców" i Nr 3 specjalizowane usługi opiekuńcze

2017-02-27Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

Dołączone pliki:


Informacja dot. zapytania ofertowego nr GOPS.357.1.2.2017 z dnia 03.02.2017 r.

2017-02-10Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu udziela odpowiedzi na kolejne pytania dotyczące zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu specjalistycznego - informacja w załączeniu.

Dołączone pliki:


Informacja dot. zapytania ofertowego nr GOPS.357.1.2.2017 z dnia 03.02.2017 r.

2017-02-09Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu specjalistycznego - informacja w załączeniu.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

2017-02-07dot. Zapytanie ofertowe z dnia 19.01.2017 r. na świadczenie usług: SZKOŁA DLA RODZICÓW – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU”.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr GOPS.357.1.2.2017

2017-02-03Zapytanie ofertowe dotyczące projektu "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU".

Dołączone pliki:


Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

2017-02-02Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU do pobrania w załączeniu.

Dołączone pliki:


Informacja

2017-01-27

dotycząca kolejnego - trzeciego naboru na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu.

Dołączone pliki:


Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

2017-01-27

Plan znajduje się w załączniku.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług

2017-01-19Zapytanie ofertowe dotyczące projektu "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU".

Dołączone pliki:


Nabór na stanowisko

2017-01-04

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu o kolejnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu.

Dołączone pliki:


Rekrutacja do projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

2016-11-29


Zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU określono okres rekrutacji do projektu.
Rekrutacja prowadzona jest na terenie Powiatu Rawickiego – w przypadku Partnera Wiodącego (Powiat Rawicki/PCPR), oraz przez ośrodki pomocy społecznej na terenie gmin: Rawicz, Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław – zgodnie z właściwością terytorialną działania Partnerów Projektu.

Rekrutacja główna prowadzona będzie:
- od 22 listopada 2016r. do 30 grudnia 2016r.- dot. RzPO-W, osób niesamodzielnych, dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodziców zastępczych,
- od 22 listopada 2016r. do 13 stycznia 2017r.- dot. osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów rekrutowanych przez Partnera Wiodącego,
- przez cały okres trwania Projektu- dot. osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych korzystających z wypożyczalni sprzętu specjalistycznego.
Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, bądź zakwalifikowania w trakcie realizacji projektu osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie;
Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do momentu wykorzystania limitu miejsc. Szczegółowe informacje w załącznikach.

Dołączone pliki:


RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

2016-11-10Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu przystąpił do realizacji projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.

Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w partnerstwie przez:
Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

Cel główny projektu:
Zwiększenie dostępu 210 mieszkańców Powiatu Rawickiego do usług społecznych, w zakresie wsparcia rodziny w systemie pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.

czytaj całość publikacji "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU"wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu. ul.Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, tel. /fax. (65)547-86-12

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji