Prawo


Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-12-03
Wydanie - rok: 2018, nr: -, poz.: 917

Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.917, Dz.U.2009.56.458, Dz.U.2018.1000, Dz.U.2018.1076, Dz.U.2018.1629.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-12-03
Wydanie - rok: 2018, nr: -, poz.: 1314

Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.1314 t.j., Dz.U.2018.1104, Dz.U.2018.1356, Dz.U.2018.1499, Dz.U.2018.1629.

Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-12-03
Wydanie - rok: 2018, nr: -, poz.: 2096

Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.2096 t.j., Dz.U.2018.1629.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-12-03
Wydanie - rok: 2017, poz.: 1778

Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.1778 t.j., Dz.U.2017.38, Dz.U.2017.1027, Dz.U.2017.1321, Dz.U.2017.1428, Dz.U.2017.1543, Dz.U.2018.398. Dz.U.2018.650, Dz.U.2018.697, Dz.U.2018.730, Dz.U.2018.1076, Dz.U.2018.1613, Dz.U.2018.1629, Dz.U.2018.1669.

Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-12-03
Wydanie - rok: 2018, nr: -, poz.: 395.

Opracowanie na podstawie: Dz.U.2018.395 t.j., Dz.U.2018.398, Dz.U.2018.650, Dz.U.2018.62, Dz.U.2018.398, Dz.U.2018.1629, Dz.U.2018.2212.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-11-05
Wydanie - rok: 2018, nr: -, poz.:1510

Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.1510 t.j. , Dz.U.2018.1515, Dz.U.2018.1532, Dz.U.2018.1552, Dz.U.2018.1669, Dz.U.2018.1925.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-11-05
Wydanie - rok: 2018, nr:-, poz.: 1986

Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.1986 t.j., Dz.U.2018.1603.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-10-05
Wydanie - rok: 2017, nr: -, poz.: 2077

Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.2077, Dz.U.2018.1000, Dz.U.2018.62, Dz.U.2018.1366, Dz.U.2018.1669, Dz.U.2018.1693.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-08-03
Wydanie - rok: 2016, nr: -, poz.: 922

Opracowano na podstawie: tj. Dz.U.2016.922, Dz.U.2018.1000, Dz.U.2018.723.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-06-05
Wydanie - rok: 2017, nr: -, poz.: 682

Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.682, Dz.U.2018.950.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu. ul.Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, tel. /fax. (65)547-86-12

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji